Kriisiapu / Henkinen ensiapu

Hoitohenkilökunta, poliisi, palokunta, pelastushenkilöstö tai muu äkillisen kriisitilanteen ensimmäisenä kohtaava viranomainen tekee aloitteen ja ohjaa asianosaiset kriisiryhmän puoleen ottamalla yhteyttä päivystykseen päivystysaikana puh. 03-4501556. Päivystyksestä ilmoitetaan kriisiryhmälle, josta ollaan Sinuun yhteydessä 3 päivän sisällä tapahtuneesta.

Kriisiryhmän tavoitteena on saattaa surutyö alkuun ja ennaltaehkäistä trauman jälkireaktiota. Kriisiryhmän tehtävänä on tarjota kriisiapua äkillisten mieltä järkyttävien tapahtumien jälkeen, joita tapahtuma läheisesti koskettaa. Tällaisia tilanteita ovat esim. vaikeat onnettomuudet, joissa ihmishenkiä menetetään, itsemurhat, läheisen odottamaton loukkaantuminen tai kuolema. Järkyttävästä tapahtumasta voi ajan mittaan toipua ja on erityisen tärkeätä kohdata ja käsitellä tapahtuma sekä esille nousevat ajatukset, reaktiot ja tuntemukset. Kriisiryhmän toiminnan periaatteita ovat luottamuksellisuus ja vapaaehtoisuus.