Jäte

JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN

Alueellisena jätehuoltoviranomaisena toimii Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto. Jätehuoltojaostossa on kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 12 jäsentä, 7 on Tampereelta ja 5 seudun kuntien nimeämiä. Ikaalisista edustajana on Sirpa Sarin. Lisäksi kaikkien jäsenkuntien nimeämillä virkamiesedustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus jaoston kokouksissa (Ikaalisista Satu Rask).

Alueellinen jätehuoltoviranomainen käsittelee jätemaksun kohtuullistamishakemukset.

lisätietoja jaoston internet-sivut: http://www.tampere.fi/jatehuoltojaosto

JÄTELAIN VALVONTA

Jätelainsäädäntö säätelee jätteisiin liittyvää toimintaa. Jätelaissa ja ympäristönsuojelulaissa määritellään mm. roskaantuneiden tai saastuneiden alueiden puhdistamisvelvollisuus sekä yleiset huolehtimisvelvollisuudet jätteistä.
 

KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOJAOSTON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA

Alueellinen jätehuoltojaosto hyväksyi kokouksessaan 14.5.2014 (12 §) yhteistoiminta-alueen yhteiset jätehuoltomääräykset. Yhtenäiset jätehuoltomääräykset korvaavat aikaisemmat, kuntakohtaiset jätehuoltomääräykset.

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET


Ikaalisten jätehuollon hoitaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Ikaalisissa on järjestetty hyötyjätteiden keräyspisteita keskustaajamaan ja haja-asutusalueelle. Ikaalisten jäteasema on osoitteessa Teijärventie 3. Sinne voi viedä pieniä määriä sekajätteitä, elektroniikkaromua sekä muita erilliskerättäviä jätteitä. Jäteasema on avoinna keskiviikkoisin ja torstaisin kello 14.00-18.00 ja lauantaisin kello  10.00-14.00. Tarkemmat tiedot hyötyjätteiden keräyspaikoista ja kerättävistä jätelajeista löytyvät Pirkanmaan Jätehuollon kotisivuilta.
 

Jätetaksalla määritellään jätteentyhjennyksen hinta vuosittain. Myös muut jätehuollon hinnat on määritelty.

Jätehuollon laiminlyöntiä