Jäte

JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN

Alueellisena jätehuoltoviranomaisena Alueellinen jätehuoltolautakunta.

Jätehuoltolautakunnassa on kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 12 jäsentä, 7 on Tampereelta ja 5 seudun kuntien nimeämiä. Ikaalisista edustajana on Sirpa Sarin. Lisäksi kaikkien jäsenkuntien nimeämillä virkamiesedustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus jaoston kokouksissa (Ikaalisista tekninen johtaja).

Alueellinen jätehuoltoviranomainen käsittelee jätemaksun kohtuullistamishakemukset.

Lisätietoja jätehuoltolautakunnan internet-sivut: www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/ymparistonsuojelu/jatehuoltolautakunta.html

JÄTELAIN VALVONTA

Jätelainsäädäntö säätelee jätteisiin liittyvää toimintaa. Jätelaissa ja ympäristönsuojelulaissa määritellään mm. roskaantuneiden tai saastuneiden alueiden puhdistamisvelvollisuus sekä yleiset huolehtimisvelvollisuudet jätteistä.
 

KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOJAOSTON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi kokouksessaan 14.5.2014 (12 §) yhteistoiminta-alueen yhteiset jätehuoltomääräykset. Yhtenäiset jätehuoltomääräykset korvaavat aikaisemmat, kuntakohtaiset jätehuoltomääräykset.

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET


Ikaalisten jätehuollon hoitaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Ikaalisissa on järjestetty hyötyjätteiden keräyspisteita keskustaajamaan ja haja-asutusalueelle. Ikaalisten jäteasema on osoitteessa Teijärventie 3. Sinne voi viedä pieniä määriä sekajätteitä, elektroniikkaromua sekä muita erilliskerättäviä jätteitä. Jäteasema on avoinna keskiviikkoisin ja torstaisin kello 14.00-18.00 ja lauantaisin kello  10.00-14.00. Tarkemmat tiedot hyötyjätteiden keräyspaikoista ja kerättävistä jätelajeista löytyvät Pirkanmaan Jätehuollon kotisivuilta.
 

Jätetaksalla määritellään jätteentyhjennyksen hinta vuosittain. Myös muut jätehuollon hinnat on määritelty.

Jätehuollon laiminlyöntiä

 

Kierrätyspisteitä Ikaalisissa

Kauppakeskus Kompissa (Karhoistentie 3) on ekopiste, johon kerätään muovi-, kartonki- ja lasipakkauksia sekä metallia.

S-Marketissa (Teollisuustalontie 2) on kartongin, lasin ja metallin keräyskontit, mutta ei  muovinkeräystä. Lisäksi aiemmin käytössä olleet ekopisteet (lasi, metalli, paperi, UFF:n vaatekeräys) ovat edelleen käytössä.

Lisätietoa kierrätyspisteistä ja kierrätyksestä: rinkiin.fi/kotitalouksille/

_________________________________________________________________________________________________