Rakennusvalvonta

Vuoden 2018 alusta rakennuslupa-asiointi on mahdollista Lupapisteen kautta

www.lupapiste.fi

Pikaoppas lupapisteen käyttöön: https://www.lupapiste.fi/wp-content/uploads/2016/06/Pikaopas-Lupapisteen-käyttöön-2.pdf

Lupapisteen prosessikuvaus: https://www.lupapiste.fi/wp-content/uploads/2014/10/Lupapiste_Infograafi_Prosessi.pdf
 

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta neuvoo, ohjaa ja palvelee rakentamis- ja peruskorjausasioissa, käsittelee rakennus-, toimenpide- ja kokoontumistiloja koskevat luvat  sekä rakentamiseen liittyvät ilmoitukset.
Rakennustarkastaja tarkastaa ja valvoo rakennustoimintaa.

Tarvittavia lomakkeita on saatavilla Ikaalisten kaupungin Tekniset palvelut -talosta / Rakennusvalvonta, osoite Kolmen airon katu 3, Ikaalinen  tai  kaupungin nettisivujen kohdasta lomakkeet /Rakennusvalvonnan lomakkeita. 

Pääosan rakennusluvista myöntää rakennustarkastaja.  Käsittelyjä keskimäärin joka toinen viikko hakemusten kertymisestä riippuen.

Ympäristölautakunta myöntää suurempien hankkeiden rakennusluvat. Ranta-alueen rakennusluvat käsitellään ympäristölautakunnassa  ellei ko. alueelle ole oikeusvaikutteista  osayleiskaavaa, ranta-asemakaavaa, poikkeamislupaa tai jos kyseessä on vähäinen olevan lomarakennuksen laajentaminen tai täydennysrakentaminen esim. rantasauna olevan lomarakennuksen lisäksi.

Lautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa, pääsääntöisesti kuukauden kolmantena tiistaina.
Lautakunnan käsittelyyn tulevat hakemukset jätettävä  kahta viikkoa ennen kokousta.

Rakennusluvan käsittelyssä ilmoitetaan päätöksen antopäivämäärä.
Rakennustarkastajan päätöksissä päätöksen antopäivä yleensä  myöntämistä seuraava päivä, josta alkaa 14 päivän muutoksenhakuaika.
Ympäristölautakunnan päätöksissä päätöksen antopäivä viikon kuluttua kokouksesta, josta alkaa 30 päivän valitusaika. 
Eo. käsittelyajankohdat sekä valitusajat tulee huomioida rakennusaikatauluja suunniteltaessa..

Toivomme rakentajien yhteydenottoa rakennusvalvontaan heti hankkeen alkuvaiheessa,  jolloin voidaan selvittää mahdollisesti tarvittavat lohkomiset, poikkeamisluvat,  suunnittelutarveratkaisut tai tieliittymäluvat .
Rakennussuunnitelmaluonnosten esittely rakennustarkastajalle ennen rakennuslupahakemusten jättämistä voi säästää tarpeettomilta kustannuksilta. 

Suosittelemme tapaamisesta sopimista puhelimitse.                                       

Rakennustarkastaja Mika Wallin 
puh. 044 730 1239
mika.wallin@ikaalinen.fi
   
Toimistonhoitaja-asuntosihteeri Maarit Niikkonen
puh. 044 730 1519
maarit.niikkonen@ikaalinen.fi

Käyntiosoite sekä postiosoite:
Kolmen airon katu 3,  39500  IKAALINEN