Palvelut

Kaupungin palvelut

Ikaalisten asukasmäärä vuoden 2017 alussa oli 7121. Väkiluvun ennakoidaan vähitellen kääntyvän loivaan kasvuun. Ikaalisten palvelut ovat väestömäärään nähden verrattoman hyvät. Kun luonto ja palvelut ovat pikkukaupungissa ihmistä lähellä, arki sujuu ja aikaa jää myös harrastuksiin ja kotiaskareisiin. 

Ikaalinen hoitaa pääosan palveluistaan omana tuotantona. Toimialoilla linjapäätöksistä vastaavat lautakunnat, joita ovat: 

  • sosiaali- ja terveyslautakunta
  • sivistyslautakunta 
  • ympäristölautakunta 
  • tekninen lautakunta

Konserniyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy tuottaa kaupungin matkailu- ja elinkeinopalvelut ja Ikaalisten Vesi Oy vesihuollon palvelut. Ruokahuolto, siivous ja tietohallinto on keskitetty tukipalveluihin. Maaseutuelinkeino- ja lomituspalvelut ostetaan Sastamalan kaupungilta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto on koottu terveyskeskuksen tiloihin saneerauksen yhteydessä. Palveluasumista ja tehostettua palveluasumista järjestetään Keskustan lisäksi Tevaniemessä.  Kansanterveyspalvelut Ikaalinen järjestää omana toimintana lukuun ottamatta työterveyshuoltoa, josta vastaa Terveystalon työterveys. Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Sastamalan kaupungilta. Terveyskeskuksen vuodeosaston paikkamäärä on 29. Ilta- ja viikonloppupäivystys hoidetaan yhteistyössä Hämeenkyrön kanssa vuoroviikoin, kun taas yöpäivystys on Acutassa Tampereella.

Ikaalisten lukion, yhteiskoulun ja kirjaston peruskorjaushanke on saatettu loppuun v. 2009. Yhteiskoulun tiloissa toimii myös Ylä-Satakunnan musiikkiopisto. Ala-asteen kouluja on lukuvuoden 2015-2016 alusta alkaen 4. Keskustan uusi päiväkoti on valmistunut Keskustan koulun välittömään läheisyyteen. Ikaalinen maksaa myös yksityisen päivähoidon tuen kuntalisää.
 
Sivistyslautakunta vastaa kaupungin kulttuuritarjonnasta sekä tukee järjestöjen toimintaa. Kulttuuritoimi näyttää elokuvia IKATA:n auditoriossa.
 
Tekniset palvelut on organisoitu niin, että ympäristölautakunta vastaa maankäytöstä sekä kaavoituksesta ja tekninen lautakunta yhdyskuntatekniikasta sekä kiinteistönhoidosta.