Lomakkeet

Varhaiskasvatus ja koulutoimen lomakkeet

Vammaispalvelun lomakkeet

Teknisten palveluiden lomakkeita

Jätemaksun kohtuullistaminen, jätehuollosta vapauttaminen, jätevesilietteiden omatoiminen käsittely

Jätemaksuun voi hakea muutosta alueelliselta jätehuoltolautakunnalta kirjallisesti joko etukäteen tai muistuttamalla saapuneesta jätelaskusta. Muistutus pitää tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saapumisesta.

Jätehuoltolautakunnan ajantasaisimmat lomakkeet löytyvät täältä.

Maatalouden ympäristösuojelulomakkeet

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) ja -asetuksen (YSA 713/2014) nojalla tietyt toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan. Maataloustuotannossa ympäristölupa tarvitaan määrätyn eläinmäärän ylittäville eläinsuojille ja turkistarhoille. Määrät perustuvat niille eläinpaikoille, joille eläinsuoja, varjotalo tai -halli on rakennettu eli vuosittainen eläinmäärien vaihtelu ei vaikuta luvanvaraisuuteen. Lomakkeet löytyvät tästä linkistä.

Tuntematon tiedostomuotoTontinvaraushakemus.doc (50 kB)
Täytetyn ja allekirjoitetun hakemuksen voi tuoda tai lähettää osoitteeseen: Ikaalisten kaupunki / Tekniset palvelut, Kaavoitus- ja mittaustoimi, Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen
Tuntematon tiedostomuotoHakemus kiinteistön jätteenkuljetuksen harvennetusta tyhjennysvälistä (28 kB)
Tuntematon tiedostomuotoJätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamistapaselostus (223 kB)
Täytetyn ja allekirjoitetun hakemuksen voi tuoda tai lähettää osoitteeseen: Ikaalisten kaupunki / Tekniset palvelut, Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen
Tuntematon tiedostomuotoYksityistien avustushakemus.doc (37 kB)
Täytetyn ja allekirjoitetun hakemuksen voi tuoda tai lähettää osoitteeseen: Ikaalisten kaupunki / Tekniset palvelut, tiejaosto, Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen
MS Word -tiedostoLomake_Sijoituslupa_.doc (236 kB)
Rakenteiden sijoittaminen katu- ja muille yleisille alueille edellyttää sijoituslupaa.
MS Word -tiedostoSelvitys jätevesijärjestelmästä (doc) (60 kB)
PDF-tiedostoSelvitys jätevesijärjestelmästä, liitemalli (pdf) (48 kB)

Rakennusvalvonnan hakemus- ja muita lomakkeita

Hoito- ja hoivapalveluiden lomakkeet

Terveyskeskuksen lomakkeita