Tietosuoja

Sivulle on koottu merkittävä osa Ikaalisten kaupungin tietosuoja- ja rekisteriselosteista. Selosteita lisätään koko ajan.

Tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Jokainen virasto vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Huomaathan, että sähköpostilla tai suojaamattomalla verkkolomakkeella ei kannata lähettää luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnusta tai pankkitilin numeroa.

Tietosuojaselosteet

Kaavoitus

Kaava-arkisto.pdf (422 kB)

Liikenne, kadut ja tiet sekä viher- ja ulkoliikunta-alueet

Ajoneuvojensiirtorekisteri.pdf (422 kB)
Hulevesirekisteri.pdf (422 kB)
Kameravalvonta.pdf (423 kB)
Katunäkymäkuvaus.pdf (422 kB)
Venepaikkarekisteri.pdf (421 kB)

Kiinteistönhoito

Kameravalvonta.pdf (423 kB)
Kulunvalvonta.pdf (422 kB)

Tekniset palvelut yleiset

Jätehuoltorekisteri.pdf (421 kB)
Korttitietokanta.pdf (422 kB)
Koulutusseuranta.pdf (422 kB)
Työpaikkahakemukset.pdf (422 kB)
Veronumerorekisteri.pdf (423 kB)