Ilmoitukset ja kuulutukset

Julkisten kuulutusten ilmoitustaulu on kaupungintalon aulassa,
käyntiosoite Valtakatu 5 Ikaalinen.

KUULUTUS

Maa-aineslupa ja ympäristölupa
Kuulutus kokonaisuudessaan (PDF)

KUULUTUS

 

HULEVESITULVARISKIEN ARVIOINTI

 

Tekninen lautakunta on 7.11.2018, 51 § päättänyt tulvariskien hallintaa koskevan lain (620/2010) ja asetuksen (659/2010) mukaisesta hulevesitulvariskien arvioinnista.

 

Teknisen lautakunnan päätös on nähtävillä 16.11. – 16.12.2018 Ikaalisten kaupungin teknisten palvelujen toimitilassa, Kolmen airon katu 3 ja kotisivuilla.

 

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus esittää asiasta mielipiteensä nähtävillä oloaikana.  Mielipiteet pyydetään toimittamaan kirjallisina tekniselle lautakunnalle osoitettuna osoitteeseen Kolmen airon katu 3 tai sähköpostilla kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi.

                                                                

Tekninen lautakunta 7.11.2018

 

Päätös kokonaisuudessaan (pdf)

KUULUTUS

Varastosiirtopäätös Volvo S40 Mänttikujan ja Franginkadun risteys (Ajoneuvosiirtolaki 9 §). Päätös kokonaisuudessaan (pdf).

KUULUTUS    Ehdotusvaiheen kuuleminen

Läykkälänlahden kaupunginosan (8), määräalaa 416-9-70 koskeva asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä 13.12.2018 - 14.1.2019 välisenä aikana teknisten palvelujen toimitilassa, Kolmen airon katu 3 sekä kotisivuillamme www.ikaalinen.fi. Mahdolliset muistutukset tulee nähtävilläoloaikana toimittaa ympäristölautakunnalle osoitettuna. Postiosoite: PL 33, 39501 Ikaalinen

Ikaalinen 13.12.2018 Kaupunginhallitus

KUULUTUS

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaava sijoittuu Teikankaantien länsipuolelle ja rajoittuu etelästä Teikankaan länsiosan asemakaavaan. Teollisuustoimintojen laajentamista koskevat luonnosvaihtoehdot pidetään nähtävillä 15.11.- 15.12. 2018  välisenä aikana teknisten palvelujen toimitilassa, Kolmen airon katu 3 sekä kotisivuillamme www.ikaalinen.fi. Mahdolliset mielipiteet tulee nähtävilläoloaikana toimittaa ympäristölautakunnalle osoitettuna. Postiosoite: PL 33, 39501 Ikaalinen.

Ikaalinen 15.11.2018 Ympäristölautakunta

VOIMAANTULOKUULUTUS

Voimaantulo koskee Ikaalisten kaupunginvaltuuston 3.9.2018 (25§) hyväksymää Iso-Kalajärven tilaa 409-4-121 koskevaa ranta-asemakaavan muutosta.

Ikaalinen 15.11.2018 Kaupunginvaltuusto

KUULUTUS

Varastosiirtopäätös rekisterinumero FIT-933 (Ajoneuvosiirtolaki 9 §). Päätös kokonaisuudessaan (pdf).

ASUNTOJEN KORJAUSAVUSTUKSET
Avustusta voi saada vähintään 65-vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö ympärivuotisessa käytössä olevan kodin korjauksiin.

Taloyhtiöille myös hissi- ja esteettömyysavustuksia.

Hakeminen ARAn verkkoasioinnissa tai paperihakemuksella. Tarkemmat ohjeet: www.ara.fi/korjausavustukset

 

KUULUTUS
ARAn tuet erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi ja ARAn korkotuki- ja takauslainat sekä purkuavustukset.

Kuulutus kokonaisuudessaan. (PDF)

KUULUTUS
ARA myöntää avustuksia asumisneuvojatoimintaan, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2019 talousarviossa tarkoitukseen määrärahavaltuuden.
Kuulutus kokonaisuudessaan. (PDF)