Tiedote lukio-opetuksen uudelleenjärjestelyn valmistelusta

5.11.2018

Tiedote lukio-opetuksen uudelleenjärjestelyn valmistelusta

Johtoryhmä on kokoontunut 5.11. ja keskustellut lukio-opetuksen uudelleenjärjestelyn valmistelusta. Asian valmisteluaikataulu ja valmistelun lopputulos ovat vielä auki, mutta johtoryhmä haluaa informoida henkilöstöä, kuntalaisia ja sidosryhmiä tiedossa olevien asioiden osalta.

Sasky rakentaa parhaillaan laajennusosaa Ikaalisten toimipisteeseensä. Hankkeen toteutuksen yhteydessä on noussut esiin mahdollisuus toteuttaa se siten, että uudisrakennukseen rakennettaisiin ylimääräinen kolmas kerros, johon olisi mahdollista sijoittaa lukio-opetuksen vaatimat tilat. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että Sasky ottaisi lukio-opetuksen hoitaakseen. Tämän tyyppisen ratkaisun etuna olisi se, että lukio saisi uudet ja modernit toimitilat sekä kampus -tyyppisen ympäristön, joka mahdollistaisi runsaasti erilaista yhteistyötoimintoja eri tutkintojen välillä. Vastaaviin ammatillisen ja lukiokoulutuksen kampus -tyyppisiin yhteistyöratkaisuihin on päädytty myös muualla Pirkanmaalla.

Lukio-opetuksen jatkuminen Ikaalisissa halutaan turvata. Lukiorahoituksen uudistamista koskeva lainsäädäntötyö ja rahoitusratkaisujen muutosten valmistelu on käynnissä. Ikaalinen haluaa tässä vaiheessa järjestää opetuksen siten, että sen säilyminen paikkakunnalla on myös jatkossa turvattu.

Koska Saskyn rakentamishanke on jo käynnistynyt, on mahdolliset päätökset tehtävä lähiaikoina. Valmisteluaikataulun haasteista huolimatta asia valmistellaan strategian mukaisesti avoimesti ja yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Valmistelu on aloitettu tiedottamalla henkilökuntaa ja henkilökuntaa tullaan myös virallisesti kuulemaan, mikäli asiassa edetään. Henkilökunnalle tiedottamista ja heidän kuulemistaan hoitaa keskitetysti vs. sivistysjohtaja Tapio Ala-Rautalahti (p. 044 7306 115).

 

IKAALISTEN KAUPUNGIN JOHTORYHMÄ

Kaupunginjohtaja Kari Tolonen

Perusturvajohtaja Timo Tallila

Tekninen johtaja Satu Rask

Vs. sivistysjohtaja Tapio Ala-Rautalahti

Talouspäällikkö Maija Ollila

Henkilöstön edustaja Kati Roivas

Kaupunginsihteeri Jyri Mäntylä