Ikaalisten kaupungilla myynnissä useita pelto- ja metsäpalstoja sekä kaksi rakennuspaikkaa.

27.9.2018

IKAALISTEN KAUPUNGILLA MYYNNISSÄ USEITA PELTO- JA METSÄPALSTOJA
SEKÄ KAKSI RAKENNUSPAIKKAA

Ikaalisten kaupungilla on myynnissä tarjousten perusteella useita metsä- ja peltopalstoja
Vatsiasten, Vatulan ja Varpeen alueilta.

Kohteista yksi on rantayleiskaavan mukainen rantarakennuspaikka ja Savikon peltopalsta
soveltuu myös asuinrakennuksen rakennuspaikaksi.

Lisätietoa kohteista:
www.Metsatilat.fi
kohdenumerot 602463, 602465
Kari Jeskanen
0500 335 526