Yhteispalvelupiste on nyt ASIOINTIPISTE

29.5.2018

Yhteispalvelu on tapa tarjota julkisen hallinnon viranomaisten palveluja keskitetysti. Uudistettu laki yhteispalvelusta tuli voimaan 1.6.2017 ja muutoksen myötä myös entiset yhteispalvelupisteet muuttuvat ASIOINTIPISTEIKSI. Siirtymäaika muutokselle päättyi 1.6.2018.

IKAALISTEN ASIOINTIPISTE tarjoaa edelleen samat KELAn, TE-toimiston ja maistraatin palvelut kuin aiemminkin, samassa tutussa toimipisteessä, mutta on nyt saanut uuden nimen ja logon.

Asiointipisteestä lisää...