Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä

24.5.2018

www.ikaalistenreitti.com, www.facebook.com/ikaalistenreitti

Vastaa kyselyyn www.ikaalistenreitti.com/kysely

 

Hankkeessa perustetaan vesiensuojelurakenteiden malliverkosto, joka tulee nähtäville paikkatietoon perustuvana nettialustana. Fyysisen malliverkoston valituille kunnostuskohteille laaditaan kohdekuvaustaulut, joihin voi käydä paikan päällä tutustumassa. Kohteet toimivat esimerkkeinä kunnostustoimia suunnitteleville ja niitä voivat hyödyntää mm. yhdistykset, yritykset, oppilaitokset ja kaikki, jotka ovat asiasta kiinnostuneita. Hankkeessa testataan erilaisia joukko- ja kansalaisrahoitusmenetelmiä, joilla mm. kunnostuskohteita voidaan rahoittaa.

Hankkeessa kehitettyä toimintamallia laajennetaan saatujen kokemusten perusteella myös muille vesistöalueille.

Ketä hanke koskee?

Organisaation jäsenenä ovat alueen toimijat, paikalliset yhdistykset, kunnat ja kaupungit sekä viranomaiset. Alueelle laaditaan vuoteen 2027 ulottuva konkreettinen toteuttamisohjelma paikallisten kanssa yhteistyössä ja alueen toimijoita kannustetaan ja sitoutetaan hanketoimintaan. Lisäksi yhteistyötä tehdään laajasti Pirkanmaalla sekä sen ulkopuolella toimivien sidosryhmien kanssa. Hankkeessa perustetaan ohjausryhmä, joka koostuu Ympäristöministeriön, tutkimuslaitosten, kuntien ja keskeisten muiden sidosryhmien edustajista.