ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN

14.2.2018

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus alkaa syyslukukauden 2018 alussa niillä oppilailla, jotka ovat syntyneet vuonna 2011 ja sitä ennen syntyneillä lapsilla, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään.

1. luokalle tulevien lasten huoltajille viikolla 8 lähetetään kotiin/annetaan päiväkodeissa tai koulussa kirje, jossa on maininta koulupaikan varaamisesta oppilaan lähikouluun. Mikäli lapselle anotaan paikkaa muuhun kuin tällä kirjeellä osoitettuun kouluun, tulee huoltajien toimittaa hakemus sivistysjohtajalle. Lomake löytyy osoitteesta www.ikaalinen.fi etusivulla ”Ajankohtaista”.

Kirjeen mukana laitetaan Wilma tunnukset päiväkotien esiopetuksessa olevien lasten huoltajille. Aluekoulujen (Kilvakkala, Luhalahti, Tevaniemi) esioppilaiden huoltajilla on jo voimassa olevat Wilma tunnukset.

Päätöksen lapsen oppilaaksi ottamisesta tekee koulun rehtori.

Mikäli lapselle anotaan lupaa aloittaa oppivelvollisuus yhtä vuotta säädettyä aiemmin tai yhtä vuotta säädettyä myöhemmin, tulee anomus ja asiantuntijan lausunto toimittaa sivistysjohtajalle.
Lomake osoitteessa http://www.ikaalinen.fi/kaupunki/lomakkeet/
Paperisen ilmoittautumislomakkeen voi tulostaa kohdasta http://www.ikaalinen.fi/kaupunki/lomakkeet/

1. luokan lv. 2018-2019 aloittavien tutustumispäivät ovat seuraavasti:
23.4.2018 Valkean ruusun koulu; 24.4. Kilvakkalan koulu, 25.4. Tevaniemen koulu ja 26.4. Luhalahden koulu.

Ikaalinen 15.2.2018                                                                         Sivistyslautakunta