Luonnos strategiaksi on valmistunut

20.11.2017

Uusi kaupunginvaltuusto käsittelee 4.12. esitystä uudeksi kuntastrategiaksi

Ikaalisten kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 27.11. valtuustolle tehtävää esitystä uudeksi kuntastrategiaksi. Esitys tulee pohjautumaan johtoryhmän 20.11. hyväksymään strategialuonnokseen.

Asian valmistelu aloitettiin syyskuussa kuntalaisille tehdyllä kyselyllä. Vastauksia tuli yli 180 kappaletta, mikä todistaa, että Ikaalisten kehittäminen kiinnostaa kuntalaisia.Nyt hyväksyttävällä strategialla tulee olemaan vahva vaikutus valtuustokaudeen aikana toteutettaviin hankkeisiin. Strategiset valinnat konkretisoituvat mm. talousarviopäätöksissä.

Kuntalaiskyselyssä saatujen kehittämisehdotuksien kirjo oli huomattavan laaja. Strategiaseminaarien työn pohjalta päädyttiin esittämään neljää strategista valintaa. Ne ovat:

1. Tasapainoinen talous

2. Elinvoima

3. Hyvinvointi

4. Kokeilut ja kehittäminen

Keskeisenä ajatuksena on se, että tasapainoinen talous luo vakaan pohjan, jonka varassa voidaan rohkeasti kehittää valtatien varressa kasvavan Ikaalisen elinvoimaa ja hyvinvointia .

Näihin valintoihin, niiden pohjana olevaan missioon, arvoihin sekä visioon Ikaalisista voit tutustua allaolevan linkin kautta.

Lisätietoja saa tarvittaessa kaupunginsihteeri Jyri Mäntylältä p. 044 7301 201.

Mikäli haluat lähettää asiaan liittyen kommentteja valtuutetuille, niin ne voi toimittaa sähköpostiosoitteeseen jyri.mantyla@ikaalinen.fi.