Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen Vanhan Tampereentien ja Ikaalisten sisääntulotien liittymän parantamisesta kiertoliittymällä

17.1.2017

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii parhaillaan tie- ja rakennussuunnitelmaa Ikaalisten sisääntulotien (mt 2595) ja Vanhan Tampereentien (mt 13139) parantamisesta rakentamalla teiden liittymään kiertoliittymän. Samassa yhteydessä Vanhan Tampereentien kevyen liikenteen turvallisuutta parannetaan uusilla kevyen liikenteen järjestelyillä. Lisäksi Ikaalisten sisääntulotien katujärjestelyihin tehdään muutoksia. 

Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle, asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille torstaina 26.1.2017 klo 17.00–19.00 Ikaalisten teknisen palvelun kokoushuoneessa, osoitteessa Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen.
 
Suunnitelmat ovat myös nähtävissä 19.1.2017 alkaen osoitteessa www.ikaalinen.fi/kaupunki/palvelut/asuminen-ja-ymparisto/kiertoliittyma/